Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Katedra za matematiko in fiziko
Jamova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

domača stran

Soba: 215

Tel: (01) 47 68 546

Fax: (01) 425 06 81Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko
Oddelek za matematiko
Jadranska 19, 1000 Ljubljana, Slovenija

Fax: (01) 426 71 78

CA18232 - Mathematical models for interacting dynamics on networks